Paskutinį kartą atnaujinta: 2022 m. GRUODŽIO MĖN

Mūsų sąlygos

Sveiki prisijungę prie TransferGo

(1) Pradžia
1.1 TransferGo yra mokėjimo paslaugų teikėjas. TransferGo pagrindinė veikla yra pinigų pervedimas ir mokėjimų užsienio valiuta tarptautiniu mastu paslaugos teikimas. Paslaugą galite gauti tik naudodamiesi įmonės tinklapiu www.transfergo.com arba mobiliąja programėle.

1.2 Šiose taisyklėse naudojami terminai “mes”, “mus”, “mūsų” apima UAB “TransferGo”, jos darbuotojus, vadovus, teisių perėmėjus, partnerius ir įgaliotinius.

1.3 Šiose taisyklėse naudojami terminai “Jūs” ir “Jūsų” apima paslaugos vartotojus, kurie ja naudojasi kaip pinigų siuntėjai, gavėjai ar internetinės svetainės lankytojai.

1.4 Šios TransferGo naudojimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja sąlygas, kuriomis galite gauti prieigą ir naudotis mūsų internetine svetaine bei paslaugomis.

1.5 Prisijungdami, registruodamiesi ir naudodamiesi paslauga, Jūs sutinkate su šiomis Taisyklėmis.

1.6 Jeigu nesutinkate su šiomis Taisyklėmis, tuomet nesijunkite, nesiregistruokite ir nesinaudokite paslauga.

1.7 Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu peržiūrėti ir keisti šias Taisykles be išankstinio įspėjimo. Jei Jūs ir toliau naudojatės paslauga, tai reiškia, kad Jūs sutinkate su pakeitimais, kurie pateikiame šiose Taisyklėse. Atnaujinta Taisyklių versija turi aukštesnę galią prieš senesnę Taisyklių versiją. Rekomenduojame reguliariai perskaityti Taisykles, kad žinotumėte, kas pasikeitė, kadangi naudodamiesi paslauga, Jūs su jomis sutinkate.

(2) Apie mus

2.1 UAB TransferGo (įmonės kodas 07914165) yra įregistruota Anglijoje ir Velse, jos biuro adresas yra 1a Old Street Yard White Collar Factory, EC1Y 8AF, Londonas, Jungtinė Karalystė.

2.2 Finansinio elgesio tarnyba (ang. Financial Conduct Authority, FCA), remdamasi 2009 m. patvirtintomis mokėjimo paslaugų taisyklėmis (registracijos numeris: 600886), yra išdavusi TransferGo leidimą veiklai ir suteikusi mokėjimo paslaugų teikimo licenciją (licencijos numeris 12667079), kur TransferGo yra traktuojamas kaip pinigų persiuntėjas.

2.3 TransferGo yra tik mokėjimo paslaugų teikėjas, jos pagrindinė veikla yra pinigų pervedimas ir mokėjimų užsienio valiuta tarptautiniu mastu paslaugos teikimas.

2.4 „Turk Elektronik Para A.Ş.” yra mūsų partneris vykdant pervedimus, susijusius su Turkija.

(3) Prieiga prie paslaugos
3.1 Norėdami pasinaudoti mūsų paslaugomis, turite būti banko sąskaitos turėtojas ir Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės narės arba Turkijos gyventojas.

3.2 Norėdami pasinaudoti mūsų paslaugomis kaip pinigų siuntėjas, turite būti bent aštuoniolikos (18) metų. Turite turėti teisę sudaryti teisiškai įpareigojančias sutartis pagal galiojančius įstatymus, įskaitant vietos įstatymus jurisdikcijoje, kurioje gyvenate. TransferGo gali Jūsų bet kuriuo metu paprašyti patvirtinti savo amžių.

3.3 Kaip pinigų gavėjas, Jūs turite turėti teisę sudaryti teisiškai įpareigojančias sutartis pagal galiojančius įstatymus, įskaitant vietos įstatymus jurisdikcijoje, kurioje gyvenate.

3.4 Jei Jūs nesate tiesiogiai susikūrę paskyros, kad galėtumėte naudotis mūsų paslauga, o veikiate juridinio asmens vardu, Jūs patvirtinate, kad Jus ir juridinį asmenį, kurio vardu naudojatės paslauga, sieja teisiniai ryšiai ir Juridinis asmuo sutinka su šiomis Taisyklėmis.

3.5 Mes neįsipareigojame atlikti nė vienos pinigų pervedimo transakcijos. Naudodamiesi paslauga, Jūs mūsų prašote pervedimą atlikti Jūsų vardu, todėl mes turime visišką teisę savo nuožiūra priimti arba atmesti tokį prašymą.

3.6 Mes savo nuožiūra galime atsisakyti atlikti pinigų pervedimą ar jį atšaukti, taip pat pritaikyti tam tikrus limitus pervedimo sumai. Limitai gali būtų nustatyti kiekvieno pinigų pervedimo sumai ar bendru pagrindu, t.y. pervedimų sumai. Limitai gali būti nustatyti remiantis registracijos duomenimis ar apmokėjimo priemone, naudota pinigų pervedimui įvykdyti.

3.7Jeigu mes nuspręsime Jūsų pinigų pervedimo nevykdyti, būtinai Jus nedelsiant apie tai informuosime ir grąžinsime pinigus, kuriuos mums sumokėjote, jei tai neprieštarauja įstatymams.

(4) Paslaugos naudojimas
4.1 Dauguma internetinės svetainės puslapių, taip pat ir kai kuriomis mobiliosios programėlės dalimis, galima naudotis būnant neregistruotu vartotoju.Tačiau, kad galėtumėte naudotis mūsų paslauga ir turėti prieigą prie viso svetainės ar mobiliosios programėlės turinio, todėl turite būti registruotas vartotojas. Jeigu registruodamiesi naudojote vardą ir pavardę, kuri nesutampa su jūsų pateikto tapatybės dokumento duomenimis, tuomet jūs sutinkate, kad jūsų duomenys būtų automatiškai pakeisti pagal asmens tapatybės dokumentą.

4.2 Kad galėtumėte naudotis mūsų paslauga, turite užsiregistruoti ir susikurti savo paskyrą. Po registracijos mes Jums suteiksime vartotojo vardą ir slaptažodį, kurie yra reikalingi norint prisijungti prie savo paskyros ir naudotis paslauga. Jūs esate visiškai atsakingas už savo paskyrą, jos valdymą, konfidencialumą ir apsaugą, už visus slaptažodžius, kurie susiję su jūsų paskyra, taip pat už bet kokius veiksmus, susijusius su jūsų paskyra, įskaitant ir tuos atvejus, kai paskyra naudojasi kiti asmenys, įgiję prisijungimo duomenis su arba be jūsų žinios.

4.3 Pastebėję neautorizuotą naudojimąsi savo paskyra arba sužinoję apie paskyros duomenų nutekėjimą tretiesiems asmenims, pasinaudojimą Jūsų slaptažodžiais, taip pat pastebėję per Jūsų paskyrą teiktas paslaugas, taip bet kokį kitą taisyklių pažeidimą, susijusį su Jūsų paskyra, Jūs turite nedelsiant apie tai informuoti TransferGo. Tokiais atvejais mes galime prašyti mums pateikti reikiamą informaciją, kuri padėtų mums sustabdyti Taisyklių pažeidėją bei galimai atlyginti nuostolius, susijusius su Jūsų paskyra.

4.4 Jūs sutinkate pateikti teisingą ir išsamią informaciją registracijos formoje, taip pat atnaujinti šią informaciją, kad ji visada būti teisinga ir išsami. Jūs turite informuoti TransferGo, kai tik pastebite, kad Jūsų pateiktuose duomenyse yra klaidų.

4.5 Jei, įvykus pinigų pervedimo operacijai, jūsų pastebėsite, kad Jūs pateikėte neteisingus duomenis, mes imsimės visų įmanomų veiksmų, kad padėtume Jums susigrąžinti pinigus. Už šią paslaugą mes galime paprašyti Jūsų susimokėti. Mes negalime garantuoti, kad tokiais atvejais mums pinigus pavyks Jums grąžinti. Jei to nebūtų įmanoma padaryti ir TransferGo neliktų dėl to atsakinga.

4.6 Jei pradėjote naudotis „E-piniginės“ paslauga (skaitmenine pinigine, dar vadinama el. pinigine, leidžiančia atlikti elektronines finansines operacijas naudojant skaitmeninę valiutą), sutinkate būti perkelti po elektroninių pinigų įstaigos licencija ir sutinkate su jos sąlygomis. Šias sąlygas galite rasti https://www.transfergo.com/lt/terms-and-conditions/transfergo-lithuania

(5) Interneto svetainės naudojimas
5.1 Jūs galite naršyti, žiūrėti, parsisiųsti bei atsispausdinti tam tikrų mūsų interneto svetainės puslapių informaciją savo naudojimui, jei:

5.1.1 Neviešinsite šios informacijos (įskaitant viešinimą kitose interneto svetainėse), nedauginsite ir nelaikysite informacijos iš šios svetainės jokiose viešai prieinamose ar privačiose elektroninės informacijos paieškos sistemose.

5.1.2 Jūs nesilankysite mūsų interneto svetainėje, nekopijuosite, neparduosite, neperparduosite, ir kitaip neišnaudosite mūsų interneto svetainės ar jos turinio komerciniais tikslais, negavę mūsų raštiško sutikimo.

(6) Mokėjimas
6.1 Mūsų paslauga yra skirta tam, kad jūs galėtumėte siųsti pinigus iš visų šalių, kuriose mes teikiame paslaugą, bet kuriam asmeniui ar verslo subjektui toje pačioje ar kitoje šalyje (“išsiuntimo šalis”), kurioje mes teikiame paslaugą (“šalis gavėja”).

6.1.1 Mes nuolat atnaujiname šalis, kuriose teikiame paslaugą. Aktualiausią informaciją rasite čia: [https://support.transfergo.com/hc/lt/articles/206799583-Galimos-%C5%A1alys-ir-valiutos].

6.1.2 TransferGo pasilieka teisę bet kada nutraukti paslaugos teikimą bet kurioje šalyje be išankstinio pranešimo.

6.2 Kad galėtume pervesti pinigus gavėjui ir taip įvykdyti Jūsų prašymą, Jums reikės nurodyti tam tikrus gavėjo duomenis. Mums reikalingi gavėjo duomenys gali būti įskaitant, bet neapsiribojant, pilnas gavėjo vardas, gyvenamasis adresas, banko sąskaitos numeris, banko identifikacinis kodas (“SWIFT“ ar “BIC“), papildoma informacija (jei aktualu) ir suma, kurią norite siųsti.

6.3 Jūs esate visiškai atsakingas už tai, kad pinigų pervedimui atlikti reikalingi duomenys yra teisingi.

6.4 Jei Jūsų pateikti gavėjo duomenys yra neteisingi, pinigų pervedimo paslauga gali vėluoti arba būti atšaukta. Kai pinigų pervedimas yra išsiunčiamas atlikimui, TransferGo savo nuožiūra gali bandyti atšaukti ją Jūsų prašymu, tačiau negali garantuoti, kad pervedimą pavyks sustabdyti, jei ji buvo autorizuota ir išsiųsta pristatymui (daugiau informacijos rasite “Atšaukimas ir grąžinimas” skiltyje)

6.5 Prieš Jums patvirtinant pinigų pervedimo transakciją, mes jums pateiksime valiutos keitimo kursą bei pervedimo mokestį.

6.6 Mes Jums taip pat pateiksime apytikslę sumą, kurią gaus gavėjas po to, kai bus atliktas valiutos keitimas bei nuimtas pervedimo mokestis.

6.7 Gavėjo suma, kurią mes pateikiame, gali skirtis nuo tos sumos, kurią gavėjas faktiškai gauna dėl to, kad bankai ir/ar mūsų finansiniai partneriai gali pritaikyti papildomus mokesčius. Daugiau informacijos rasite skyriuje “Kiti mokesčiai”.

6.8 Kai Jūs patvirtinsite pinigų pervedimo duomenis, mes Jums suteiksime unikalų pervedimo identifikacinį numerį bei pervedimo apmokėjimo instrukcijas: detales banko pavedimui padaryti arba formą kortelės duomenims suvesti (jei pasirinkote apmokėjimą kortele), kad galėtumėte apmokėti transakciją.

6.9 Pinigai bus išmokėti į gavėjo banko sąskaitą gavėjo šalyje, kurią mums nurodėte. Kai jūsų pervedimas bus patvirtintas ir apmokėtas, TransferGo stengsis išsiųsti nurodytą sumą į gavėjo banko sąskaitą nurodyta valiuta per nurodytą pristatymo laiką.

6.9.1 Mes niekaip neinformuojame gavėjo, kai lėšos atsiduria jo sąskaitoje.

6.9.2 Mes dėsime visas pastangas išsiųsti pinigus nurodytu laikotarpiu, tačiau bet kuris pervedimas gali vėluoti ar būti atšauktas dėl keleto priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant: jei užtrunka Jūsų tapatybės patvirtinimas, jei užtrunka Jūsų pervedimo duomenų patvirtinimas, jei mums užtrunka su Jumis susisiekti dėl tam tikros informacijos gavimo stengiantis atitikti įstatymus, dėl darbo valandų skirtumų bei valiutos prieinamumo, dėl papildomų atitikties skyriaus reikalavimų ir/ar procedūrų, dėl mūsų partnerių reikalavimų ir procedūrų.

6.9.3 Pristatymo laikas, nurodytas interneto svetainėje ir šiose Taisyklėse apibrėžia pinigų pristatymą “normaliomis” sąlygomis ir nėra garantuojamas kiekvienai transakcijai.

6.9.4 “Darbo diena” apibrėžia visas savaitės dienas, išskyrus šeštadienį, sekmadienį, taip pat išskyrus nedarbo dienas Jungtinėje Karalystėje ir/ar “išsiuntimo” ir/ar ”gavimo” šalyje, kuomet nedirba bankai.

6.9.5 Bankai yra nustatę laiko intervalus, kuomet pervedimai yra išsiunčiami ir priimami, todėl TransferGo neprisiima atsakomybės už pervedimų vėlavimą, kurie yra susiję su bankų nustatytais laiko intervalais finansinėms operacijoms atlikti.

6.9.6 Jei pastebėjote, kad į jūsų sąskaitą buvo pervestos jums nepriklausančios lėšos, privalote nedelsdami mums pranešti; jei į jūsų sąskaitą per klaidą pervesta tam tikra suma, galime ją nurašyti be jūsų atskiro sutikimo. Jei jūsų sąskaitoje nebėra pakankamai lėšų tokiai skolai padengti, privalote mums grąžinti lėšas per 3 darbo dienas nuo mūsų prašymo gavimo dienos. Jeigu nebendradarbiausite ir negrąžinsite lėšų, TransferGo privalės imtis teisinių veiksmų.

6.10 Bendradarbiaujame su reguliuojamomis kredito įstaigomis, kurios klientų lėšas laiko atskirai nuo mūsų lėšų pagal galiojančius teisės aktus. Tai vadinama apsauga. Kadangi jūsų lėšos yra saugomos atskirai, jei mes taptume nemokūs, apmokėjus bet kokias su nemokumu susijusias išlaidas, jums (ir visiems kitiems mūsų klientams) būtų išmokėta iš reguliuojamoje kredito įstaigoje esančių saugojimo sąskaitų. Šį procesą vykdytų nemokumo specialistas, o ne mes. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip mes prižiūrime jūsų pinigus, apsilankykite: https://support.transfergo.com/hc/lt/articles/4402269387156

(7) Apmokėjimo duomenys
7.1 Mes prašysime nurodyti paslaugos apmokėjimo priemonę, kuri gali būti kreditinė ar debetinė banko kortelės ar banko pavedimas, kad galėtume nuskaityti pinigus, kai inicijuojate transakciją.

7.2 Jūs mums suteikiate teisę nuskaityti numatytą pervedimo sumą bei pervedimo mokestį nuo Jūsų naudojamos mokėjimo priemonės, kurią nurodėte naudodamiesi mūsų paslauga (mokėjimo priemonė gali būti Jūsų kreditinė ar debetinė kortelė bei banko sąskaita). Jūs garantuojate, kad esate teisėtas naudojamų mokėjimo priemonių savininkas ir Jūsų nurodyti duomenys yra teisingi.

7.3 Jeigu mums nepavyksta nuskaityti numatytos pervedimo sumos bei pervedimo mokesčio, ar Jūsų sąskaitoje nepakanka pinigų, Jūs suteikiate mums teisę operaciją pakartoti vieną ar daugiau kartų, naudojant tą pačią mokėjimo priemonę.

7.4 Tiek jūs, tiek gavėjas veikiate tik savo vardu. Jūs negalite pateikti mums instrukcijų ar gauti lėšų kito asmens vardu.

7.5 TransferGo neprisiima atsakomybės už papildomus mokesčius, kurie gali būti pritaikomi Jums naudojantis viena ar kita mokėjimo priemone pinigų pervedimui atlikti. Šie mokesčiai gali būti, tačiau nėra apriboti, mokestis už neleistinai viršytą maksimalią sumą, jei jūsų sąskaitoje nepakanka pinigų, jei tai avansinis mokestis arba papildomos palūkanos, kurios gali būti nustatytos kredito kortelės tiekėjo, jei šis mūsų teikiamą paslaugą traktuoja kaip grynųjų pinigų operaciją, o ne pirkimo sandorį.

(8) Valiutos kursai
8.1 Valiutos kursas, rodomas Jums tam tikru metu, yra kursas, taikomas valiutos keitimo transakcijai, daromai tą dieną ir tuo metu.

8.2 Valiutos kursas gali keistis pagal tai, kaip keičiasi tarptautinių rinkų valiutos kursai.

8.3 Prieš Jums patvirtinant transakciją, TransferGo Jums pateiks informaciją apie valiutų kursą, pervedamą bei išmokėjimo sumas ir pervedimo mokestį.

8.4 Kai inicijuojate transakciją, mes sutinkame pervesti Jūsų nurodytą sumą gavėjui tokiu kursu, kuris yra prieinamas tuo konkrečiu metu.

8.5 Galutinė suma (įskaitant pervedimo sumą, pervedimo mokestį ir kitus taikomus mokesčius), kurią Jums reikės sumokėti, bei taikomas valiutos kursas, bus aiškiai pateikti prieš Jums patvirtinant transakciją. Šiame žingsnyje Jūs galite nuspręsti, ar norite tęsti transakciją toliau, ar norite ją atšaukti.

8.6 Pateiktas valiutos kursas bus taikomas net ir tuomet, jei mes vėluojame išsiųsti pinigus. Kuomet mokate už pinigų pervedimą viena valiuta, o gavėjas pinigus gauna kita valiuta, atminkite, kad atsiras skirtumas tarp to valiutos kurso, kuriuo mes perkame, ir to, kurį nurodome Jums.

8.7 Kai sukuriate pervedimą su rodomu kursu, jums taikoma 5 % keitimo kurso riba. Pasiliekame teisę atšaukti pervedimą ir grąžinti jūsų lėšas į sąskaitą, iš kurios jos buvo gautos, jei užsienio valiutos keitimo kursas pasikeičia 5 % ar daugiau per tą laiką, kai užtikriname savo keitimo kursą.

8.8 Mes nesame valiutų prekybos paslaugų teikėjas, todėl neturėtumėte naudotis mūsų Paslaugomis jokiai valiutų prekybai. Jei nustatysime, kad šioms reikmėms naudojate mūsų paslaugas ir pažeidėte šias Sąlygas, mes pasiliekame teisę neprisiimdami atsakomybės atšaukti jūsų pervedimus ir laikinai sustabdyti prieigą prie jūsų sąskaitos arba ją uždaryti be įspėjimo ir bet kuriuo metu.

(9) Kiti mokesčiai
9.1 Jei siunčiant Jūsų lėšas mums yra pritaikomi mokesčiai ar papildomi nuskaitymai (tokie, kaip apmokėjimo atšaukimo (“chargeback”) ar kiti mokesčiai), Jūs sutinkate juos visus mums apmokėti.

9.2 Jūs mums suteikiate teisę nuskaityti numatytą pervedimo sumą bei pervedimo mokestį nuo Jūsų naudojamos mokėjimo priemonės, kurią nurodėte naudodamiesi mūsų paslauga (mokėjimo priemonės gali būti Jūsų kreditinė ar debetinė kortelė, banko sąskaita).

9.2.1 Pavyzdžiui, jei Jums bandant apmokėti pervedimą Jūsų banko sąskaitoje yra nepakankamas pinigų likutis, Jūs mums suteikiate teisę nuskaityti šias lėšas vėliau nuo jūsų banko kortelės ar banko sąskaitos.

9.3 TransferGo neatsako už papildomus gavėjui pritaikytus mokesčius, susijusius su pinigų įskaitymu į gavėjo sąskaitą.

9.3.1 Norėdami gauti daugiau informacijos apie nuskaitytą mokestį, Jūs turite pats susisiekti su gavėjo banku.

9.4 TransferGo neprisiima atsakomybės už papildomus mokesčius, kurie gali būti pritaikomi jums naudojantis tam tikra mokėjimo priemone pinigų pervedimui atlikti. Šie mokesčiai gali būti, tačiau nėra apriboti, tai mokestis už neleistinai viršytą maksimalią sumą, jei Jūsų sąskaitoje nepakanka pinigų, jei tai avansinis mokestis arba papildomos palūkanos, kurios gali būti nustatytos kredito kortelės teikėjo, jei šis mūsų teikiamą paslaugą traktuoja kaip grynųjų pinigų operaciją, o ne pirkimo sandorį.

9.5 Laikotarpiu, kurio metu vykdomas pinigų pervedimas, kuomet laukiama jo patvirtinimo, ar kitu metu, Jūsų teisės bus apribotos. TransferGo bet kuriuo metu gali apriboti sumą, kurią galite pervesti; apriboti kiekvieno atskiro pinigų pervedimo sumą ar bendru pagrindu, t.y. pervedimų sumas.

9.6 Gali pasitaikyti, kad mums bus taikomi bankų tarpininkų mokesčiai, tačiau TransferGo gali atsisakyti juos mokėti. TransferGo neįsipareigoja mokėti jokių mokesčių, susijusių su gavėjo banku.

(10) Atšaukimas ir grąžinimas
10.1 Jūs turite teisę nutraukti paslaugos užsakymą po to, kai jau atlikote pinigų pervedimą. Ši atšaukimo teisė galioja keturiolika dienų po to, kai atliekate pinigų pervedimą arba iki tol, kol pervesta suma pasiekia gavėją, priklausomai nuo to, kuri sąlyga išpildoma anksčiau.

10.2 Jei nuspręsite pasinaudoti pinigų atšaukimo teise, mes galime Jums pritaikyti atšaukimo mokestį. Norėdami pasinaudoti atšaukimo teise ar pinigų grąžinimo teise, Jūs turite mums atsiųti pranešimą el. Paštu į [email protected] arba susisiekti su mumis šių Taisyklių pabaigoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

10.3 Jūsų prašymą (pateiktą el. paštu, paprastu paštu, taip pat telefonu – jei galėsime Jus tinkamai identifikuoti) svarstysime tik tuomet, jei galėsime nustatyti, kad Jūs esate tikrasis pinigų siuntėjas.

10.4 Kad galėtume jus tinkamai identifikuoti, Jūs turite siųsti prašymą el. paštu iš tos el. pašto dėžutės, kuri nurodyta Jūsų paskyroje, nurodyti pilną savo vardą, adresą, telefono numerį, taip pat unikalų pervedimo numerį, siunčiamą sumą ir priežastį, kodėl norite atšaukti paslaugą. Visi grąžinimai bus vykdomi ta valiuta, kuria buvo atliktas pervedimas ir į tą mokėjimo priemonę, kuri buvo naudojama pavedimui atlikti, išskyrus tuos atvejus, kai mes negalime nustatyti siuntėjo banko sąskaitos.

10.5 Jei mes negalėsime nustatyti siuntėjo banko sąskaitos numerio, mes susisieksime su siuntėju ir paprašysime banko sąskaitos numerio (ta pačia valiuta), kad galėtume grąžinti pinigus.

10.6 Sėkmės atveju, TransferGo grąžins pinigus ta pačia valiuta ir į tą mokėjimo priemonę, kuri buvo naudojama pavedimui atlikti, atskaičius visus pagrįstus atšaukimo, pinigų atsekimo ar kitus aptarnavimo mokesčius. Suma nebus koreguojama, net jei tuo metu vyko valiutų kursų svyravimai. Jeigu pinigai Jums bus grąžinti, tai bus ta pati suma, kurią siuntėte, jei ji dar bus nepasiekusi gavėjo (tokiu atveju pinigų pervedimas bus nutrauktas).

10.7 Siuntėjas turi teisę prašyti pinigų grąžinimo ir tuo atveju, kai pinigai pasiekė gavėjo sąskaitą. Tačiau TransferGo negarantuoja, kas toks pinigų atšaukimas bus sėkmingai įvykdytas.

10.8 Šiuo atveju mes dėsime pastangas, kad galėtume atšaukti pinigų įskaitymą gavėjui ir grąžinti pinigus siuntėjui. Ši paslauga gali būti mokama, todėl siuntėjas įsipareigoja mums už šią paslaugą sumokėti. Tačiau TransferGo negarantuoja, kas toks pinigų atšaukimas bus sėkmingai įvykdytas.

(11) Informacijos rinkimas
11.1 TransferGo yra reguliuojama HMRC ir FCA.

11.2 JK teisės aktai reikalauja, kad visos finansų institucijos rinktų, tvirtintų ir saugotų informaciją apie visus klientus. Dėl šios priežasties mes pasiliekame teisę prašyti Jūsų pateikti mums informaciją ar dokumentus, kurie padėtų identifikuoti jūsų tapatybę. TransferGo taip pat pasilieka teisę pasinaudoti prieiga prie įvairių valstybinių bei privačių duomenų bazių bei teisinės informacijos, kuri padėtų mums gauti būtinos informacijos apie Jus.

11.2 Rinkti, tvirtinti ir saugoti informaciją apie visus klientus taip pat įpareigoja ir pinigų plovimo taisyklės (ang. Money Laundering Regulations), priimtos 2017 m. To reikalauja ir kiti atitinkami JK teisės aktai, taip pat šalių, iš kurių ir į kurias siunčiami pinigai, įstatymai. Dėl šios priežasties mes pasiliekame teisę prašyti Jūsų pateikti mums informaciją, kuri padėtų identifikuoti Jūsų tapatybę. TransferGo taip pat pasilieka teisę pasinaudoti prieiga prie įvairių valstybinių bei privačių duomenų bazių bei teisinės informacijos, kuri padėtų mums gauti būtinos informacijos apie Jus.

11.3 Dokumentai, padedantys mums pažinti klientą, gali būti: Jūsų tapatybės fotografinė išraiška, pavyzdžiui, paso ar kito tapatybės dokumento kopija, adreso patvirtinimas ir/ar lėšų šaltinio patvirtinimas.

11.4 Neapsiribodami prieš tai pateiktais pavyzdžiais, mes pasiliekame teisę prašyti Jūsų papildomų dokumentų bet kuriuo paslaugos teikimo metu.

11.5 Mes privalome įsitikinti, kad Jūsų tapatybė tikra, todėl pasiliekame teisę pasinaudoti prieiga prie duomenų oficialiai pripažintose institucijose. Jūsų tapatybės patvirtinimo tikslais, mes taip pat pasiliekame teisę perduoti Jūsų duomenis kredito agentūroms ir apgavysčių prevencijos agentūroms, kurios taip pat gali laikyti informaciją apie Jus.

11.6 Pabrėžiame, kad tai darome tik tapatybės patvirtinimo tikslais, mes neatliekame kredito vertinimo ir Jūsų kredito lygis dėl to nebus paveiktas. Su visa Jūsų pateikta informacija bus elgiamasi saugiai ir griežtai vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu, 1998.

11.6.1 Daugiau informacijos apie Duomenų apsaugos įstatymą bei būdus, kaip mes naudojame Jūsų informaciją, galite rasti mūsų privatumo politikoje: https://www.transfergo.com/lt/privacy-policy. Jei norite gauti mūsų privatumo politikos kopiją, parašykite mums el. paštu [email protected]

11.7 Atminkite, kad į mus gali kreiptis policijos ar kitos reguliavimo ar valstybinės institucijos (nurodytos mūsų privatumo politikoje), tiriančios nelegalias veiklas. Tokiais atvejais mes privalome pateikti jiems duomenis apie Jus bei Jūsų naudojimąsi mūsų paslauga.

(12) Atsakomybės apribojimas
12.1 Paslaugą teikiame laikydamiesi atidumo ir tikslumo principų.

12.2 Mes stengsimės, kad mūsų paslauga būtų prieinama visada, išskyrus: planuojamus techninius patikrinimus, apie kuriuos įspėsime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje, mobiliojoje programėlėje ar pranešime kitais būdais;

12.2.1 Arba neplanuojamus techninius priežiūros darbus įprastomis darbo valandomis (JK laiku). Šiais atvejais mes dėsime visas pastangas, kad apie tai Jums praneštume interneto svetainėje, mobiliojoje programėlėje ar pranešime kitais būdais.

12.3 Dėl technologijų, interneto bei partnerystės su trečiosiomis šalimis specifikos, mes negarantuojame, kad paslauga nebus sutrikdyta, kad ji nebus be atidėliojimų, be klaidų, kad pateisins visus jūsų lūkesčius, išskyrus tuos atvejus, kai mus įpareigoja įstatymai.

12.4 Mes taip pat nebūsime atsakingi, kiek tai leidžia reguliuojantys įstatymai, dėl vėluojančių transakcijų, jei mes negalime kontroliuoti tai įtakojančių aplinkybių, tokių kaip įstatymų pakeitimai, valiutos kursų svyravimai, streikai ar darbo teisės ginčai, sankcijų pritaikymas gavėjui ar gamtos katastrofos.

14 mes Jus kaip įmanoma greičiau informuosime, jei negalėsime įvykdyti Jūsų transakcijos dėl aukščiau išvardytų priežasčių, taip pat imsimės visų priemonių, kad galėtume Jums saugiai grąžinti Jūsų pinigus.

12.6 Kiek tai leidžia įstatymas, TransferGo, paslaugų teikėjai, arba atitinkamos jų dukterines kompanijos, partneriai ar darbuotojai neatsako už jokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, specialius, aplinkybių sąlygojamus ar baudinius nuostolius, viršijančius 500 £ (be pervedamos pinigų sumos grąžinimo ir pervedimo mokesčių).

12.7 Tais atvejais, jei mes išsiųstume pinigus ne pagal Jūsų pateiktus duomenis (pavyzdžiui, išsiųstume pinigus ne tam gavėjui, kurį Jūs nurodėte pervedimo instrukcijose), mes Jums grąžintume pilną Jūsų sumokėtą sumą.

12.8 Dėl saugumo sumetimų mes rekomenduojame siųsti pinigus tik asmeniškai pažįstamiems ir patikimiems asmenims.

12.9 Jei vis dėlto nusprendžiate siųsti pinigus trečioms šalims, Jūs sutinkate, kad TransferGo negali jų kontroliuoti ir nebus atsakinga už prekių ar paslaugų kokybę, saugumą, legalumą ar jų pristatymą. Todėl jūs siunčiate pinigus šioms šalims prisiimdami visą riziką.

(13) Force majeure (Nenugalimos jėgos)
13.1 Force majeure atvejais, kai TransferGo negali kontroliuoti aplinkybių ji nebus atsakinga, net jei:

13.1.1 TransferGo rūpestingai imasi priemonių tokių aplinkybių išvengti, o to nepavyksta padaryti.

13.1.2 TransferGo rūpestingai imasi išvengti tokių aplinkybių, kurios materialiai ir/ar neigiamai paveikia mūsų galimybes vykdyti įsipareigojimus, poveikio.

(14) Intelektinė nuosavybė ir autorinės teisės
14.1 TransferGo paslauga, interneto svetainė, turinys ir visa susijusi intelektinė nuosavybė, įskaitant, bet neapsiribojant, autorinėmis teisėmis, patentais, duomenų bazėmis, kompanijos ženklais ir paslaugos ženklais bei visa kita intelektine nuosavybe, kuri išreikšta išdėstymu, dizainu, procesais, funkcijomis, duomenimis ir turiniu internetinėje svetainėje ir mobiliojoje programėlėje, visiškai priklauso mums ir mes suteikiame Jums teisę jais naudotis tik paslaugos teikimo tikslais ir tik pagal šias Taisykles.

14.2 Visos teisės ir interesai į TransferGo svetainę ir paslaugą yra visiška mūsų nuosavybė.

14.3 TransferGo interneto svetainė ir TransferGo paslauga gali būti naudojama tik tais tikslais, kurie nepažeidžia šių Taisyklių bei taisyklių, pateiktų interneto svetainėje. Jūs galite žiūrėti ir išsaugoti TransferGo interneto svetainės puslapių kopijas tik savo asmeniniam naudojimui. Jūs negalite dauginti, viešinti, keisti, kurti išvestinių produktų, parduoti, publikuoti internete ar bet kokiu kitu būdu naudoti TransferGo svetainę, paslaugą ar bet kokią jos dalį komerciniais tikslais be raštiško mūsų leidimo.

14.4 Kaip paslaugos dalį, mes leidžiame Jums atsisiųsti mūsų mobiliąją aplikaciją (ir jos atnaujinimus) iš interneto ar per specialias programėlių parduotuves, kad galėtumėte naudotis paslauga pagal šias Taisykles. Mes Jums suteikiame neišskirtines, asmenines ir neperleidžiamas teises.

14.5 Jūsų teisė naudoti paslaugą yra asmeninė ir neperleidžiama.

14.6 TransferGo pabrėžia, kad ji yra suteikiamų teisių savininkė ir gali savo nuožiūra jų atsisakyti ar perleisti jas kitiems.

14.7 Jei kitaip nepasakyta šiose Taisyklėse, Jums nesuteikiama teisė naudoti TransferGo vardą ar bet kokį TransferGo priklausantį ženklą, logotipą, domeno pavadinimą, taip pat bet kokius išskirtinius prekės ženklo bruožus.

14.8 Nė viena mūsų interneto svetainės dalis ar jos turinys, programinė įranga ar duomenų bazės negali būti kopijuojamos ar dauginamos, atkuriamos, dalijamasi su trečioms šalims, naudojamos sukurti bet kokį išvestinį produktą (nei fizine, nei elektronine forma) be raštiško TransferGo sutikimo.

14.9 Jūs sutinkate: (a) nenaudoti robotų, šnipų ar kitų automatinių įrenginių naudodamiesi mūsų interneto svetaine, mobiliąja aplikacija ar mūsų paslauga; (b) nepašalinti arba nepakeisti autorių, prekių ženklų ar kitų nuosavybės pranešimų ar legendų, rodomų šioje svetainėje (arba išspausdintuose jos puslapiuose).

(15) Naudojimasis paslauga
15.1 Naudodamiesi mūsų interneto svetaine ir/ar mūsų paslauga, Jūs sutinkate su šiomis Taisyklėmis. Jei jūs su jomis nesutinkate, jūs neturėtumėte lankytis nei mūsų interneto svetainėje, nei naudotis paslauga.

15.2.1 Naudodamiesi paslauga, Jūs negalite: bandyti pergudrauti sistemą, panaikinti ar kitaip paveikti paslaugos saugumo užtikrinimo savybių;

15.2.2 turėti daugiau, nei vieną paskyrą;

15.2.3 teikti mums padirbtą ar klaidingą informaciją, susijusią su Jūsų paskyros duomenimis;

15.2.4 leisti kitam asmeniui naudotis mūsų paslauga Jūsų vardu, išskyrus atvejus, kai tai yra verslo paskyra ir asmuo yra gavęs Jūsų leidimą;

15.2.5 naudotis paslauga tuo atveju, jei mes laikinai pristabdėme Jūsų naudojimąsi paslauga ar uždraudėme ja naudotis visai;

15.2.6 užsiimti apgavystėmis, nelegalia ar kita prieš įstatymine veikla;

15.2.7 keisti, trikdyti, perimti ar įsilaužti į mūsų interneto svetainę ar paslaugą;

15.2.8 netinkamai naudotis paslauga, žinant, kad svetainė ir/ar paslauga bus užkrėsta virusais, Trojanais, ar kitomis priemonėmis, kurios padarytų žalos paslaugai ar paslaugos naudotojams bei jų paslaugos naudojimosi priemonėms.

15.3 Jei Jūs pažeidžiate paslaugos naudojimo taisykles, mes galime imtis visų ar bet kurios iš išvardytų priemonių (su arba be įspėjimo):

15.3.1 nedelsiant laikinai ar neapibrėžtam laikui atimti iš Jūsų teisę naudotis paslauga ir terminuoti Jūsų paskyrą;

15.3.2 įspėti jus;

15.3.3 imtis teisinių veiksmų prieš jus, siekiant susigrąžinti patirtus kaštus (iskaitant, bet neapsiribojant administraciniais kaštais ir teismo kaštais), kuriuos patyrėme dėl šių taisykių nesilaikymo;

15.3.4 atskleisti informaciją teisingumo institucijoms, jei mes manome, kad tai yra būtina.

15.4 Mes galime imtis ir kitų veiksmų, kurie nėra aprašyti aukščiau, tačiau kurių manome, kad yra būtina imtis.

(16) Skundai
16.1 TransferGo siekia klientams suteikti geriausią aptarnavimą. Jeigu jūs susiduriate su problema, TransferGo visada bandys ją išspręsti greitai ir kaip įmanoma efektyviau. Norėdami sužinoti apie skundų registravimo procedūras, susisiekite su mumis el. paštu [email protected].

16.2 Net jei atsitiko taip, kad likote nepatenkintas mūsų paslauga, nedelsiant mus informuokite raštu siųsdami informaciją el. paštu [email protected].

16.3 Skundo gavimą patvirtinsime per 2 darbo dienas.

16.4 Jūsų skundą mes išnagrinėsime ir pateiksime atsakymą ne vėliau, nei per 2 savaites nuo skundo gavimo.

16.5 Jei esate nepatenkinti mūsų aptarnavimu nagrinėjant skundą ar skundo rezultatais, Jūs turite teisę kreiptis į finansų kontrolieriaus tarnybą (ang. Financial Ombudsman Service). Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite tinklapyje https://www.financial-ombudsman.org.uk arba išsiųskite jiems laišką South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR; taip pat galie kreiptis skambindami jiems telefonu: 0800 0234 567 arba rašydami el. paštu: [email protected] .

(17) Taisyklių pasikeitimai
17.1 Mes galime kartais keisti šias Taisykles dėl:

17.1.1 to, kad turime laikytis įstatymų ir reguliavimo aktų;

17.1.2 to, kad norime prisitaikyti prie rinkos sąlygų ir išlikti konkurencingi;

17.1.3 to, kad galėtume pasiekti besikeičiančių verslo tikslų.

17.2 TransferGo įsipareigoja Jus informuoti apie šių Taisyklių pasikeitimus el. paštu ir/ar pateikiant informacinį pranešimą interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje. Tuo pačiu būsite informuoti ir apie datą, nuo kada pasikeitimai įsigalioja.

17.3 Apie pasikeitimus šiose Taisyklėse TransferGo informuos prieš 30 dienų. Jei po pasikeitimų datos Jūs ir toliau naudositės paslauga, mes priimsime, kad Jūs sutinkate su atnaujintomis Taisyklėmis.

17.4 Paprastai pasikeitimai, numatyti atnaujintoje Taisyklių versijoje, įsigalioja nuo numatytos ir paskelbtos datos, tačiau tam tikrais atvejais, kai to reikalauja įstatymas, pakeitimai gali būti taikomi ir datai dar neatėjus.

Šios Taisyklių versijos įsigaliojimo data yra 2018 metų spalio 9 diena. Tiems vartotojams, kurie užsiregistravo prieš naujų Taisyklų įsigaliojimą, mes pateikiame senesnę Taisyklių versiją Terms and Conditions, kuri galioja iki 2018 metų gruodžio 9 dienos.

(18) Finansiniai patarimai
18.1 Mūsų paslauga ar bet kokia informacija, pateikta mūsų interneto svetainėje or mobiliojoje programėlėje, jokiu būdu nėra finansinis ar investicinis patarimas. Jokia pateikta informacija negali būti interpretuojama kaip finansinis ar kitoks patariamasis ryšys tarp TransferGo ir Jūsų ar bet kokio trečios šalies.

18.2 Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl to, kad veikėte remdamasis mūsų pateiktomis publikacijomis. Jūs sutinkate, kad Jūs pats esate atsakingas už tai, kaip Jūs naudojatės mūsų pateikta informacija.

18.3 Mūsų publikacijos jokiu būdu nėra investicinių patarimų pobūdžio ir nė viena mūsų publikacija neturėtų būti laikoma kaip investicinis patarimas. Mūsų publikacijos turi tik informacinį ir edukacinį tikslą.

18.4 Mūsų publikacijose pateikta informacija neturėtų būti vertinama kaip rekomendacinio ar reikalaujamojo pobūdžio pirkti ar parduoti. Mūsų publikacijos nėra ir neturėtų būti laikomos kaip rekomendacija vienai ar kitai investavimo strategijai pasirinkti.

18.2 Jokie komentarai ar pareiškimai jokiu būdu nėra rekomendacija imtis tam tikrų veiksmų ir neturėtų būti laikomi kaip investavimo patarimai.

(19) Jurisdikcija
19.1 Šios Taisyklės yra sudarytos ir aiškinamos remiantis Anglijos teise, o bet koks kilęs ginčas yra sprendžiamas Anglijos ir Velso teismuose.

19.2 Anglijos teismai turi aukščiausią galią sprendžiant ginčus.

19.3 Visa komunikacija tarp mūsų ir Jūsų turi vykti anglų kalba. Nepaisant to, kad šios Taisyklės yra išverstos į kitą kalbą, anglų kalba parašytos taisyklės turi viršenybę prieš bet kurį vertimą.

Kontaktinė informacija. Ofiso būstinė:

TransferGo Ltd 42 aukštas
One Canada Square
Londonas E14 5AB
Jungtinė Karalystė
Įmonė įregistuota Anglijoje ir Velse, registracijos nr. 07914165
El. paštas:[[email protected]]